privacybeleid

Juridische en privacy verklaring

Deze website wordt beheerd door Vof Smimmo, ondernemingsnr 0558.895.687, en Zakenkantoor Raf Postelmans bvba ondernemingsnr 0465.244.860, FSMA 44129 A-B, Kerkstraat 31 b2, 3560 Lummen.

Ons kantoor heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden, ondermeer wat betreft onze activiteit van immo-, bankagent en onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon. De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Ons kantoor geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een bankproduct of een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot het kantoor. De aansprakelijkheid van ons kantoor voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, kan alleen in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen. Wij stellen als Crelan bankagent informatie op deze website ter beschikking met betrekking tot bankverrichtingen, bankproducten en beleggingen bij Crelan NV. Alle informatie aangaande verzekeringen die op deze website wordt opgenomen houdt geen verband met onze hoedanigheid van Crelan bankagent maar behoort tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling. Hiervoor treden wij op als verzekeringstussenpersoon voor verschillende verzekeringsmaatschappijen, waaronder Fidea, Baloise, Allianz, Axa, Das, Euromex, Dkv, Optimco, Crelan Insurance, … . Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. Ons kantoor draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. Ons kantoor biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken. U kunt ons kantoor niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).